Dank voor uw belangstelling

Dank voor uw belangstelling en aanmelding voor de nieuwsbrief. Wij zullen steeds enkele geïnteresseerden gezamelijk uitnodigen voor een kennismaking op ons kantoor in Utrecht en het plan voor het landgoed nader aan u toelichten. In het voorjaar en in de zomer organiseren we met geïnteresseerde senioren enkele drie- of vierdaagse reizen naar Hongarije, waarbij we het landgoed uitgebreid bezichtigen en daarnaast de omgeving met o.a. Kecskemèt en Boedapest aandoen.