FAQ

Rechtsvorm

Het landgoed is op dit moment eigendom van J.P. Kraaijeveld. Dit geldt eveneens voor alle gebouwen en opstallen op het landgoed. “Toekomstige bewoners kopen in mijn visie een deel van het landgoed met het specifieke woonrecht voor hun woning (vergelijkbaar met appartementsrecht). Dit betekent dat na realisatie van het project ik geen eigenaar meer ben van het landgoed maar dat de bewoners dat zijn. De centraal op het landgoed gelegen kuria (de Hongaarse naam voor landhuis, wordt ook wel kastely (kasteel) genoemd, gebouwd in 1800 en indertijd de woning van de landeigenaar) die onderdeel uitmaakt van het plan is eveneens eigendom van J.P. Kraaijeveld. Deze kuria heeft een eigen kadastraal nummer. In het plan is de kuria bedoeld voor het onderbrengen van onder meer een restaurant en eventueel dokterspost. Over de exacte bestemming moeten we nog verder praten. De kuria is onderdeel van het plan en de waarde is verwerkt in de erfpacht. Wij maken graag gebruik van de faciliteiten van het plan. Hiertoe zullen wij buitengewoon lid worden van de VVE met normaal stemrecht echter met een vetorecht indien de VVE ontwikkelingen wenst die wij niet wenselijk achten.”

PERCELEN / Kadastrale overdracht / notaris

Na een keuze voor een bepaald perceel zal de overdracht van het betreffende perceel kadastraal worden vastgelegd. Dit gebeurt in Hongarije normaliter bij een advocaat, maar het kan ook bij een notaris plaatsvinden. Onze voorkeur gaat er naar uit dit bij de notaris in de stad Kiskunfelegyhaza te regelen. Deze spreekt naast Hongaars ook Engels en kan zorgdragen voor tweetalige contracten. Ook kan hij indien gewenst een gewaarmerkte Nederlandse vertaling organiseren. De met de aankoop gepaard gaande notariskosten zijn voor rekening van de koper. Deze notariskosten bedragen op dit moment circa 1.500 euro per contract.

Begeleiding in Hongarije

Dan heeft u besloten de stap te wagen en op enig moment stopt de verhuiswagen bij uw nieuwe woning in Hongarije. Natuurlijk wilt u gebruik maken van de fiscale voordelen van uw emigratie en daartoe moet u in Hongarije het een en ander regelen. Zo moet u in het bezit komen van een woonvergunning en een ziektekostenverzekering. De begeleiding hiervan is onderdeel van uw aankoop zodat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Dit gehele proces is overigens leuk om mee te maken, maar houdt u er alvast rekening mee dat u er al snel een paar dagen zoet mee bent. 

Met uw woonvergunning kunt u uw auto op Hongaars kenteken laten zetten en een Hongaarse verzekering nemen. U bent in Kunadacs gemiddeld ca 250 euro per jaar kwijt voor de dorpsbelasting op uw auto en de WA-verzekering. Dat valt dus alles mee.

De ziektekostenverzekering die vanuit de overheid is geregeld dekt huisarts, tandarts (hoewel dat privé beter is aan te bevelen) en ziekenhuis. De kosten bedragen op dit moment 30 euro per maand.

Fiscale begeleiding

Hoewel de belastingdienst steeds roept dat zij het niet mooier kunnen maken, maar wel makkelijker moet er bij emigratie wel even goed aandacht aan de fiscale zaken worden besteed. In Hongarije zijn de pensioenen niet belast, hetgeen voor u betekent dat uw Nederlandse pensioen in Hongarije netto wordt uitgekeerd. Hierbij moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Wij hebben er daarom voor gekozen om de fiscale begeleiding van de deelnemers uit handen te geven aan een Nederlandse fiscaal adviseur. Natuurlijk mag u alles zelf regelen, maar de fiscale begeleiding is onderdeel van de aankoop van uw woning/appartement in Hongarije.

Opleveringsniveau

De percelen worden bouwrijp opgeleverd met een aansluiting op water, stroom en riolering.

Nuts

Na oplevering van de eerste fase worden de aangebrachte wegen, de riolering, de afvalwaterzuivering en de nutsinfrastructuur overgedragen aan de VVE.  Het staat de VVE vrij voor haar rekening de wegen te voorzien van een klinkerbestrating of anderszins.

Bereikbaarheid tijdens de bouw

De percelen zijn tijdens de bouw te bereiken dmv een bouwweg. De bouwwegen zijn zandwegen zoals gebruikelijk in Hongarije. 

Planning

Nadat 10 woningen zijn verkocht, d.w.z. de contracten zijn getekend zal worden aangevangen met de bouw. Telkens als een fase is verkocht zal worden gestart met de bouwwerkzaamheden. De bouwtijd per woning wordt geraamd op 12 maanden met een maximale uitloop van 4 maanden. 

Bouwkosten

Op dit moment zijn ook in Hongarije de bouwkosten aan sterke stijging onderhevig. De BTW bedraagt het jaar 2022 nog 5 % ipv 27 %. De eigenaar is op dit moment tezamen met de architect bezig om de bouwvergunning aan te vragen voor alle 40 percelen. Na verkrijging van de vergunning zou volgens de gezagdragers de BTW op 5 % blijven mits de woning uiterlijk 31 december 2024 wordt opgeleverd. Het ministerie van Financiën is verzocht hier uitsluitsel over te geven. Dit is inmiddels gebeurd en de uitkomst is positief.

Bouw, contracten

De nieuwe eigenaar is de opdrachtgever naar de bouwondernemer. Hierdoor blijft de BTW beperkt tot 5 %. Tezamen met Kraaijeveld zullen de bouwcontracten worden opgesteld. De eigenaar mag vanzelfsprekend zelf met de aannemer contact hebben over aanvullende wensen. Hij kan ook kiezen voor bouwbegeleiding. 

Hans Kraaijeveld: “Op dit moment is de bouwmarkt in Hongarije behoorlijk turbulent. Gelukkig is het wel zo dat de aannemers een heilig ontzag hebben voor contracten en advocaten. Wel zijn de aannemers voorzichtig met buitenlanders en dan vooral omdat ze ze niet verstaan. Ik heb met diverse aannemers gesproken en hoewel ze het liefst vooruit betaald willen worden is het voor hen vooral van belang dat ze betaald worden. Het opzetten van een depotrekening via de derdenrekening van een advocaat (en daarvoor gelden dezelfde regels als in Nederland ) is een prima optie om aan die bezwaren tegemoet te komen. Hoewel bouwers elkaar snel begrijpen is het nog steeds zo dat Hongaars de voertaal is en die taal is niet makkelijk. Tolken zijn er maar let op dat tolken op bouwgebied toch wel speciale vaardigheden vraagt.”

Bouwbegeleiding

De huidige landgoedeigenaar heeft een lange carrière in de bouw achter de rug en kan indien gewenst de bouwbegeleiding voor zijn rekening nemen. De bouwbegeleiding bestaat uit

  • Voortgangscontrole en rapportage
  • Bespreken bewonerswensen met de aannemer
  • Toezicht houden op de bouwkwaliteit
  • Maandelijks fotograferen van de woning zodat de eigenaar ook zelf de voortgang ziet
  • Per skype/email contacten onderhouden met de eigenaar van de woning
  • Vrijgeven van betalingen aan de aannemer

De kosten voor de bouwbegeleiding bedragen eenmalig 2.500 euro, en kunnen desgewenst in de von-prijs van de woning worden opgenomen. 

Bezoeken landgoed tijdens de bouw.

Op het landgoed in de aanwezige kuria zijn 3 slaapkamers aanwezig. Hier kunnen bezoekers tegen betaling gebruik van maken. De kuria staat dan tot hun beschikking. Stroomkosten zijn inbegrepen, stookkosten worden indien van toepassing apart in rekening gebracht. De overnachtingskosten bedragen 25 euro pp. Beddengoed en badlinnen is aanwezig. Maximaal kunnen 6 personen tegelijk overnachten in de kuria, op aanvraag kan er meer overnachtingsruimte worden georganiseerd.

Er is een haal en brengservice naar het vliegveld. De kosten hiervoor bedragen ca 75 euro met een bus waarin plaats is voor maximaal 6 personen.