Plattegronden

Op dit moment hebben we twee typen villa’s uitgewerkt, Villa Maja en Villa Rosa. Deze geven vooral een idee van mogelijkheden. In overleg is er ruimte om de villa’s verder geheel naar eigen inzichten vorm te geven. Beide typen villa zijn zonder (variant A) of met kelder (variant B) beschikbaar. Beide typen villa zijn op elk van de percelen V1/V16 te realiseren.

Villa Maja

VILLA rosa