Update corona en inflatie

Corona

Wat opvalt bij de aanpak van Corona is dat de overheid in Hongarije helder naar de bevolking is blijven communiceren. Zo werden de beperkingen afgeschaald na het behalen van een bepaald aantal vaccinaties. En ja hier wisten ze tot op de persoon wie er gevaccineerd was. Dat is dan weer het voordeel van maar 1 computersysteem dat gebruikt wordt door de verzekeraar, de ziekenhuizen, de artsen en de apotheken. Bij het behalen van 6 miljoen vaccinaties werden alle beperkingen opgeheven en tot op de dag van vandaag is dat zo. Inmiddels is de 4e prik al geruime tijd beschikbaar voor wie hem wil hebben. 

Inflatie

Ter bescherming van de bevolking heeft de overheid bepaalde prijzen gemaximeerd. Daarbij gaat het met name om energieprijzen, brandstof en elementaire levensmiddelen.

Aanpak Corona in Hongarije.

Achteraf is het makkelijk om te constateren wie het goed en wie het slecht heeft gedaan in de aanpak van de Corona-bestrijding. Hier de feiten zoals die in Hongarije zijn te constateren. U kunt deze nazien op hungarytoday.hu, een Engelstalige site waarop u van dag tot dag kunt nalezen wat zich in Hongarije afspeelde. 

Hierbij enkele hoofdpunten:

 • Op 28 januari 2020 gaf de regering aan dat de hospitaals standby waren om een eventuele Corona uitbraak adequaat te kunnen aanpakken
 • 0p 31 maart werd een operative board gevormd om de Corona aanpak te coördineren
 • Op 3 februari werden alle passagiers afkomstig uit China op de luchthaven gecontroleerd
 • Op 3 februari werd gestart met de productie van mondkapjes door gevangenen in Debrecen
 • Op 4 maart werden de 1e twee gevallen van Corona geconstateerd. Natuurlijk geldt hier hetzelfde als in andere landen. De mensen met minimale ziekteverschijnselen die zich niet melden worden niet als Corona geval meegeteld.
 • Op 11 maart kondigde de regering de noodtoestand af, hierbij werden de grenzen voor bepaalde landen gesloten, werden bijeenkomsten van meer dan 100 personen verboden en sloten de universiteiten.
 • Op 13 maart werd besloten alle scholen te sluiten.
 • Op 16 maart werd besloten dat medisch personeel boven de 65 niet meer in contact mocht komen met patiënten. 
 • Op 16 maart sloot Hongarije haar grenzen. Tevens werden alle evenementen afgelast, werden alle winkels, restaurants, theaters e.d. gesloten. Alleen levensmiddelenwinkels en drogisterijen bleven open. Tevens werd het gescheiden winkelen ingevoerd. Boven 65 jaar tot 12 uur alle anderen na 12 uur.
 • Op 18 maart waren er 58 geregistreerde gevallen genoteerd
 • Op 19 maart werd besloten het leger in te zetten bij controle en bewaking van belangrijke bedrijven. Ook werd het leger zichtbaar in de steden.
 • Op 24 maart werd de noodtoestand verlengd.
 • Op 27 maart werd besloten tot een lockdown van 28 maart tot 11 april. Mensen mochten naar hun werk en boodschappen doen. Verder moest men zoveel mogelijk thuisblijven. Ook werden vanaf dat moment de ziekenhuizen onder militair gezag geplaatst.  Op dat moment waren er 300 geregistreerde gevallen en 10 doden te betreuren.
 • Op 30 maart werd een wet aangenomen waardoor de regering per decreet kon regeren tijdens de Corona uitbraak. Hieraan waas geen einddatum gekoppeld.
 • Op 16 april werd besloten de ziekenhuizen zich te laten voorbereiden op een massale uitbraak. Op 19 april was er een capaciteit beschikbaar om 150.000-180.000 patiënten te behandelen met infectieverschijnselen. Hiertoe waren ook nood ziekenhuizen gebouwd in Budapest en Kiskunhalas.
 • Op 16 april waren er 1.763 geregistreerde ziektegevallen, 156 doden te betreuren. Er waren 207 personen genezen en 63 personen lagen op de intensive care. 12.401 mensen zaten in thuisquarantaine en 41.590 coronatesten waren uitgevoerd.
 • Op 28 april werd besloten dat winkels en restaurants weer mochten openen. De restaurants in eerste instantie met alleen terrassen. Op dat moment waren er 2727 geregistreerde gevallen en 300 doden te betreuren. Van de slachtoffers waren er 278 ouder dan 61 jaar.
 • Het opstarten van de economie door opening van winkels en restaurants gold voor het hele land met uitzonder van Budapest.
 • Op 1 mei werden de grenzen opengesteld voor zakenmensen uit Tsjechië, Polen, Zuid-Korea, Oostenrijk en Slovenië.
 • Op 18 juni werd de staat van beleg opgeheven en kwam tevens een einde aan het regeren per decreet
 • Op 18 juni gingen ook de Schengen-grenzen weer open.
 • Op 19 juni waren er 568 personen overleden als gevolg van Corona en bedroeg het aantal geregistreerde personen met infectie 4.081. 2.581 personen waren volledig genezen en op de intensive care lagen nog 15 personen.

Bij de Hongaarse aanpak heeft een aantal bijzondere maatregelen goed uitgepakt. 

 • Het sluiten van de landsgrenzen in een vroeg stadium
 • Het onder militair gezag stellen van de ziekenhuizen
 • Het gesplitst winkelen
 • De intelligente lockdown

Hongarije is met het afkondigen van de staat van beleg volgens sommigen wel erg ver gegaan, zeker in combinatie met het zonder einddatum regeren per decreet. Echter dit gaf de bevolking wel de benodigde duidelijkheid en onderstreepte tevens de noodzaak de afgekondigde regels op te volgen. Inmiddels is aan het regeren per decreet zoals toegezegd een einde gekomen en heeft het parlement al haar bevoegdheden terug.

In Kunadacs hebben wij geen enkele hinder ondervonden van de genomen maatregelen, behalve dan dat de restaurants een tijdje gesloten waren. We konden gewoon naar de winkel, sporten, paardrijden, fietsen en wandelen.